خواص نان - شیرینی پزی آکا
خواص نان قهوه ای,خواص نانو ذرات,خواص نان سوخاری,خواص نان جو,خواص نان سنگک,خواص نان چاودار,خواص نان جو رژیمی,خواص نان تست,خواص نان سبوس دار,خواص نان,دستور پخت ان

شیرینی پزی - انواع نان

من داراى انواع و اقسام زیاد هستم ، ولى بهترین نوع من آن است که آرد مرا خوب ساییده و فقط سبوس جمع شده است . نان سفید که سبوس آن کاملا گرفته شده باشد، دیر هضم و نفاخ بوده و در معده تخمیر شده ، تولید یبوست مى نماید و در این صورت بهترین درمان آن خوردن نان سیاه و نان جو مى باشد.
صد گرم نان سنگک داراى 18 تا بیست درصد آب 5/1 درصد نمک طعام بوده و 259 کالرى حرارت به بدن مى دهد 2/7 درصد مواد سفیده اى نباتى 2/1 درصد چربى و 15 میلى گرم کلسیم 2/1 میلى گرم آهن 150 گاما ویتامین ((ب 1)) و مقدارى ویتامین ((پ ب )) و ((اى )) و کمى ویتامین ((کا)) دارم - نیروبخش و مقوى قواى جوانى هستم ، چنانچه به من سیاه دانه و یا کنجد بزنند، اشتها را زیاد مى کنم و اگر دانه خشخاش به من بزنند، خواب را کمى زیاد و عمیق مى کنم . نان جو از من سریع الهضم تر است .
منبع:زبان خوراکیها
ویرایش و تلخیص:آکاایران

من داراى انواع و اقسام زیاد هستم ، ولى بهترین نوع من آن است که آرد مرا خوب ساییده و فقط سبوس جمع شده است . نان سفید که سبوس آن کاملا گرفته شده باشد، دیر هضم و نفاخ بوده و در معده تخمیر شده ، تولید یبوست مى نماید و در این صورت بهترین درمان آن خوردن نان سیاه و نان جو مى باشد.
صد گرم نان سنگک داراى 18 تا بیست درصد آب 5/1 درصد نمک طعام بوده و 259 کالرى حرارت به بدن مى دهد 2/7 درصد مواد سفیده اى نباتى 2/1 درصد چربى و 15 میلى گرم کلسیم 2/1 میلى گرم آهن 150 گاما ویتامین ((ب 1)) و مقدارى ویتامین ((پ ب )) و ((اى )) و کمى ویتامین ((کا)) دارم - نیروبخش و مقوى قواى جوانى هستم ، چنانچه به من سیاه دانه و یا کنجد بزنند، اشتها را زیاد مى کنم و اگر دانه خشخاش به من بزنند، خواب را کمى زیاد و عمیق مى کنم . نان جو از من سریع الهضم تر است .
منبع:زبان خوراکیها
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش شیرینی پزی آکاایران
برچسب :