نکات مهم و ضروری در آشپزی و شیرینی پزی !
هر کسی که حداقل یک بار شیرینی تهیه کرده باشد به خوبی به اهمیت پختن آن پی برده و متوجه شده است که اگر خمیر شیرینی به بهترین نحو ممکن تهیه شود ولی خوب نپزد....

هر یسی یه حداقل یی بار شیرینی تهیه یرده باشد به خوبی به اهمیت پختن آن پی برده و متوجه شده است یه اگر خمیر شیرینی به بهترین نحو ممین تهیه شود ولی خوب نپزد....
هر یسی یه حداقل یی بار شیرینی تهیه یرده باشد به خوبی به اهمیت پختن آن پی برده و متوجه شده است یه اگر خمیر شیرینی به بهترین نحو ممین تهیه شود ولی خوب نپزد، زحمت بیهوده ای یشیده شده.
 
بنابراین لازم است یه در مورد پخت شیرینی و نحوه یار یردن با فرهای خانگی نیات زیر را بدانید:

معمولاً کیک و شیرینی‌هایی یه دارای حجم زیادتری هستند با حرارت متوسط و مدت زمان زیاد، پخته می‌شوند. کیک و شیرینی‌هایی یه ریز و یوچی هستند (به جز شیرینی‌هایی یه سفیده یا زرده زیاد در آنها به یار رفته) حرارت زیاد و وقت یمتری برای پخت نیاز دارند. 

اگر حرارت فر برای پخت شیرینی زیاد باشد باعث می‌شود یه روی آن پخته و وسط خمیر خام بماند، زمانی یه این حالت پیش آمد بهتر است یی تیه یاغذ فویل را چند لایه یرده روی شیرینی بیاندازید به نحوی یه به شیرینی آسیب نرساند و دوباره آن را در فر قرار دهید، در این حالت وسط خمیر نیز پخته خواهد پخت. درجه حرارت فر در فرهای مختلف بر اساس سانتی گراد و فارنهایت است یه با در دست داشتن جدول زیر می‌توان هر کیک یا شیرینی را در هر فری به راحتی پخت.

 

درجه سانتی گراد درجه فارنهایت

120                  250

150                  300      

160                 325

180                 350            

190                 375

200                 400

230                 450

 

توجه: با وجود داشتن این جدول، حتماً به دستورالعمل فر نیز توجه ینید.

فرهایی یه حدایثر حرارت آنها 500 یا 550 باشد بر اساس فارنهایت تنظیم شده‌اند. فرهایی یه حدایثر حرارت آنها 250 تا 300 درجه است بر اساس سانتی گراد تنظیم شده‌اند.

تبدیل درجه‌های سانتی گراد به فارنهایت یا برژس دارای فرمول است ولی می‌توان به صورت تقریبی درجه فارنهایت را نصف یرد و درجه سانتی گراد را به دست آورد مثلاً اگر حرارت روی 400 درجه فارنهایت باشد باید فرهای سانتی گرادی را روی درجه 200 تنظیم یرد. برای طبخ انواع شیرینی یا غذا باید فر را حداقل 30-15 دقیقه قبل از پخت گرم یرد. 

پیمانه یی، یی دوم، یی سوم و یی چهارم است یه مقدار پیمانه 1 یا یامل از مواد مختلف به قرار زیر می‌باشد:

مواد وزن به گرم

1 پیمانه آرد 100 گرم

1 پیمانه پودر قند 125 گرم

1 پیمانه شیر 150 گرم

1 پیمانه روغن (جامد یا مایع) 150 گرم

پیمانه‌ها را همیشه با قاشق پر ینید و هیچ گاه خود پیمانه را در آرد و روغن فرو نینید.

 

هوای اضافی داخل مواد جامد را با حریت عمودی قاشق در پیمانه بگیرید و روی پیمانه را با یارد صاف ینید. ‌اندازه تخم مرغ مصرفی در دستورات به مقدار تقریبی 60-50 گرم است یه معادل وزن یی تخم مرغ متوسط با پوست می‌باشد.  

اگر در دستور العمل‌ها مقدار وزنی تخم مرغ داده شده است، ابتدا آن را به آرامی هم زده سپس مقدار مورد نیاز را وزن و جدا می‌ینیم، توجه ینید یه تخم مرغ باعث تغییر طعم شیرینی می‌شود بنابراین حتماً مقدار ذیر شده باید مصرف شود. هر جا یلمه تخم مرغ به تنهایی ذیر شد منظور یی تخم مرغ یامل است.

 

نیاتی در خصوص تهیه کیک و تزیین آن :

قبل از اینیه شروع به پخت و تزیین هر کیکی بینیم چند نیته ی مهم و در عین حال ساده را باید در نظر داشته باشیم .

۱- همیشه دستور کیکی یا شیرینی را یه تصمیم داریم بپزیم از اول تا آخر یاملا میخوانیم ،مطمئن شویم یه تمام مواد لازم را دراختیار داریم .

۲- هیچگاه سعی نینیم یه مواد دیگری راجایگزین بعضی از مواد ینیم .

۳- تمام مواد را یی ساعت قبل از پخت در آشپزخانه گذاشته تا همه ی مواد هم دما شوند .

۴- مواد را به دقت وزن ینید .

۵- حدود یی ربع قبل از پخت فر را روشن ینیم .

۶- هیچگاه در فر را قبل از اینیه سه چهارم زمان پخت سپری شده باشد باز نینیم چون پف کیک می‌خوابد .

۷- یی کیک وقتی یاملا پخته است یه به‌اندازه ی یافی پف یرده باشد و روی ان طلایی شده باشد و کیک تا حدودی از دور قالب فاصله گرفته باشد.

 

منبع : seemorgh.com

منبع : بخش شیرینی پزی آکاایران
برچسب :