دلیل پهن شدن شیرینی روی سینی فر - شیرینی پزی آکا
نکات شیرینی پزی,مواد اولیه ی تهیه ی شیرینی و بیسکویت را با دقت اندازه گیری نکرده اید

شیرینی پزی -

دلایل پهن شدن شیرینی و بیسکوئیت در سینی فر درهنگام پخت:


1- مواد اولیه ی تهیه ی شیرینی و بیسکویت را با دقت اندازه گیری نکرده اید.

2- درجه حرارت فر به اندازه ی کافی بالا نبوده است. (فر گرمای لازم را نداشته است)

3- مواد اولیه را بیش از حد هم زده اید.

4- شیرینی یا بیسکویت را در سینی داغ چیده اید.

5- در بعضی از شیرینی ها اگر مقدار روغن زیاد شود، شیرینی پهن می شود.
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش شیرینی پزی آکاایران
برچسب :